Psihoterapija - Novo mesto 031-751-255

natasa@psihoterapija-novomesto.eu

Odnosi predstavljajo večini ljudi na svetu eno izmed najpomembnejših vrednot v življenju, ki pa je danes, kljub številnim informacijam, znanju in spretnostim, ki jih imamo, velikokrat nedosegljiva. Pa ne, da smo premalo »pametni«, le v šoli se nikoli nismo učili, oziroma le malokdaj načrtno spoznavali, kako priti tja, kamor si želimo. Biti ljubljen, sprejet in razumljen je nekaj, kar si želi in po čemer hrepeni večina ljudi. Velikokrat je dovolj le malo spodbude, da zmoremo splesti vezi, ki nam dajejo vse, kar potrebujemo. Včasih pa naši odnosi potrebujejo prevetritev, morda drugačen pogled na situacijo ali nekoga »od zunaj«, ki opazi tisto, kar sami ne zmoremo več opaziti. Odnosi med dvema ali med več posamezniki, tisti, ki so nam zares pomembni in blizu, so velikokrat zamegljeni in nerazumni, zato lahko strokovnjak, ki z nami ni čustveno vpet v naše zgodbe, stopa v naša pripovedovanja, jih razume, ne obstoja, pomaga odkriti in tudi pripeljati tja, kamor si želimo.