Psihoterapija - Novo mesto 031-751-255

natasa@psihoterapija-novomesto.eu

Članki

Celotna bibliografija

Knjiga Živeti in ljubiti po ločitvi

Nekaj strokovnih člankov, dostopnih na internetu

Vsa čustva so zdrava
Zadovoljstvo v odnosih se odraža na zdravju
Prvič v vrtec
Kdo bo pral plenice                                                          
Partnerski odnos in vpliv na otroka               clanki                                       
Babice in dedki
Trma se z njo boriti ali jo sprejeti
Dovolimo otrokom vsa čustva
Dopusti in trenja v odnosih
Moj otrok je sramežljiv

 

Mednarodno pomembni in odmevni znanstveni članki 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Risk factors for divorce in Slovenia : a qualitative study of divorced persons’ experience. Journal of family studies, ISSN 1839-3543, 3. jun. 2016, 16 str.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2016.1176592, doi: 10.1080/13229400.2016.1176592.

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Causes of divorce from the perspective of females in Slovenia. Journal of divorce & remarriage, ISSN 1540-4811, 2017, vol. 58, issue 4, str. 263-275. http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300024, doi: 10.1080/10502556.2017.1300024.

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. The role of spirituality in transition to parenthood : qualitative research using transformative learning theory. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], August 2016, vol. 55, issue 4, str. 1345-1358.http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-015-0088-4, doi: 10.1007/s10943-015-0088-4.

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Transition to parenthood and susceptibility to divorce : qualitative research of divorced young parents in Slovenia. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2016, vol. 6, no. 1, str. 157-177.

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Experiencing positive religious coping in the process of divorce : a qualitative study. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2016, vol. 55, no. 3, str. 1-11.http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-016-0230-y, doi: 10.1007/s10943-016-0230-y.
SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Attachment perspective on marital dissolution and relational family therapy. Journal of divorce & remarriage, ISSN 1540-4811, 2017, vol. 58, no. 3, str. 161-174.http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300015, doi: 10.1080/10502556.2017.1300015.

SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, tabele.