Psihoterapija - Novo mesto 031-751-255

natasa@psihoterapija-novomesto.eu

O meni

 

Doc. dr. Nataša Rijavec Klobučar je specialistka zakonske in družinske terapije in doktorica znanosti s 17 letnimi izkušnjami na področju dela z ljudmi.

Od leta 2005  deluje kot zakonska in družinska terapevtka in pomaga ljudem, ki se srečujejo s stiskami na različnih področjih, kot so partnerski odnosi, družinsko življenje in individualne težave.

Že vrsto let pripravlja in izvaja različna predavanja in delavnice za starše ( šole za starše, predavanja po šolah, skupine za starše …), bodoče starše (različni programi priprav na starševstvo), partnerje in druge ciljne skupine po celi Sloveniji (vrtci, šole, zdravstveni domovi ipd. ). 

Vodila je različne programe in projekte, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ljubljana. 

Nekateri programi in storitve so za uporabnike brezplačni. 

Objavljenih ima preko 300 člankov v različnih poljubnih revijah in časopisih (nekaj jih je tudi na spletu), ter v strokovni literaturi, z njo je opravljenih nekaj intervjujev, aktivno je sodelovala z različnimi mediji (odgovori bralcem, forumi; npr. Vizita, Mama, Ringaraja).

S svojimi prispevki je aktivna na kongresih in konferencah, tudi v mednarodnem prostoru.

Leta 2013 je bila izvoljena v asistentko na Teološki fakulteti pri programu Zakonske in družinske študije in je občasno izvajala vaje na programu  Zakonske in družinske študije na Teološki fakulteti in v programu Izpopolnjevanja za zakonskega in družinskega terapevta.  Leta 2017 je bila izvoljena v docentko. 

Od leta 2014-2017 je bila  raziskovalka v programu “Proces soočanja z ločitvijo in relacijsko družinska terapija” na Teološki fakulteti v Ljubljani.  Trenutno izvaja terapevtsko in izobraževalno dejavnost v svojem zavodu in deluje kot  strokovna delavka v Društvu Srečanje Novo mesto. 

 

Opravljena ima številna usposabljanja in izobraževanja, izpostavljene so le nekatere:

doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Oddelek za andragogiko in pedagogiko)

– specializacijo zakonski in družinski terapevt je zaključila na Teološki fakulteti v Ljubljani (Univerza v Ljubljani)

– pridobljeno ima licenco “zakonski in družinski terapevt”, ki jo podeljuje Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije,

– pridobljeno ima licenco “učitelj”, ki jo podeljuje Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije,

– je družinski mediator (opravljeno ustrezno usposabljanje)

– je docentka na Teološki fakulteti  v Ljubljani 

predavateljica  višje strokovne šole v programu Organizator socialne mreže

– opravljen ima strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanje

– opravljen ima strokovni izpit iz socialnega varstva

 – je aktivna članica različnih društev (npr. Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 2007-2011 nadzorni odbor, 2014 – izvršilni odbor,
2013- znanstveni odbor, 2017-strokovni odbor) in sodeluje z različnimi zavodi in društvi

Deluje v skladu s strokovnimi usmeritvami in večletnimi izkušnjami, pri tem pa upošteva Etični kodeks na področju socialnega varstva.