Psihoterapija - Novo mesto 031-751-255

natasa@psihoterapija-novomesto.eu

Članki

Celotna bibliografija

Knjiga Živeti in ljubiti po ločitvi

Nekaj strokovnih člankov, dostopnih na internetu

Vsa čustva so zdrava
Zadovoljstvo v odnosih se odraža na zdravju
Prvič v vrtec
Kdo bo pral plenice                                                          
Partnerski odnos in vpliv na otroka               clanki                                       
Babice in dedki
Trma se z njo boriti ali jo sprejeti
Dovolimo otrokom vsa čustva
Dopusti in trenja v odnosih
Moj otrok je sramežljiv

 

 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Družina in alkoholizem. V: SIMONIČ, Barbara (ur.), SIMONIČ, Barbara. Vrtiljak praznine : zasvojenost, odnosi in družinska dinamika. V Ljubljani: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. Str. 131- ISBN 978-961-278-659-5. [COBISS.SI-ID 169358083]
RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Povezanost nasilja in zasvojenosti v partnerskih odnosih. V: JEREBIC, Sara (ur.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 65-82. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73425667]
RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. How society can help children, families and individuals cope with divorce. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Focus on family and education. Split: Crkva u svijetu, 2016. Str. 71-80. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 51, The series Family studies. ISBN 978-953-256-088-6. [COBISS.SI-ID 8014170]
RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Izzivi za odrasle po ločitvi in učenju ob tranziciji. V: LIČEN, Nives (ur.), MEZGEC, Maja (ur.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 307-319. ISBN 978-961-06-0120-3. [COBISS.SI-ID 8003674]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev:
RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustveni izzivi po ločitvi. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 13-30. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7859802]

Mednarodno pomembni in odmevni znanstveni članki 

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Parental addiction, conflicts and marital disruption : perception of adult children of divorced parents. Family forum. 2021, vol. 11, str. 253-266. ISSN 2084-1698. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/4513/4039, DOI: 10.25167/FF/4513. [COBISS.SI-ID 97313027]

SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155], [SNIP]
SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf,
RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Risk factors for divorce in Slovenia : a qualitative study of divorced persons’ experience. Journal of family studies. 2018, vol. 24, no. 3, str. 291-306, tabela. ISSN 1839-3543. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2016.1176592, DOI: 10.1080/13229400.2016.1176592.

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Causes of divorce from the perspective of females in Slovenia. Journal of divorce & remarriage, ISSN 1540-4811, 2017, vol. 58, issue 4, str. 263-275. http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300024, doi: 10.1080/10502556.2017.1300024.

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. The role of spirituality in transition to parenthood : qualitative research using transformative learning theory. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], August 2016, vol. 55, issue 4, str. 1345-1358.http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-015-0088-4, doi: 10.1007/s10943-015-0088-4.

RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Transition to parenthood and susceptibility to divorce : qualitative research of divorced young parents in Slovenia. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2016, vol. 6, no. 1, str. 157-177.

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Experiencing positive religious coping in the process of divorce : a qualitative study. Journal of religion and health, ISSN 1573-6571. [Online ed.], 2016, vol. 55, no. 3, str. 1-11.http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-016-0230-y, doi: 10.1007/s10943-016-0230-y.

SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Attachment perspective on marital dissolution and relational family therapy. Journal of divorce & remarriage, ISSN 1540-4811, 2017, vol. 58, no. 3, str. 161-174.http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2017.1300015, doi: 10.1080/10502556.2017.1300015.

SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, tabele.