Psihoterapija - Novo mesto 031-751-255

natasa@psihoterapija-novomesto.eu

O meni

Doc. dr. Nataša Rijavec Klobučar, specialistka zakonske in družinske terapije,  je psihoterapevtka in doktorica znanosti z 22 letnimi izkušnjami na področju dela z ljudmi.

Od leta 2005  dela kot psihoterapevtka  in pomaga ljudem, ki se srečujejo s stiskami na različnih področjih kot so partnerski odnosi, družinsko življenje ali imajo težave kot posamezniki tako zasebno kot tudi poklicno.  V 18 letih psihoterapevtske prakse je njeno delo vključevalo pomoč pri raznovrstnih težavah, s katero se soočajo pari, posamezniki in družine v sodobnem času.  Najpogosteje gre za težave v medsebojnih odnosih, kot so npr.  nezadovoljstva in nerazumevanja, odtujenost, konflikti, nezvestoba, razpadi/ločitve, nezadovoljstvo s  spolnostjo ter druge težave, ki prinašajo posebno vzdušje med partnerja (npr., alkoholizem, deloholizem, nasilje ipd.). Prav tako  praksa obsega tudi pomoč pri soočanju z različnimi čustvenimi stanji kot so tesnoba, depresija, panični napadi, okm ipd. pri posamezniku kot pomoč pri pomembnih življenjskih prelomnicah (rojstvo otroka, vzgoja majhnih otrokom, vzgoja najstnikov, odhod od doma, oblikovanje partnerstva, sindrom praznega gnezda, upokojitev), kamor spada tudi ločitev.  Prav zaradi dodatne usposobljenosti in raziskovanja iz področja ločitve, se je terapevtsko delo dodatno nadgradilo tudi s pomembnimi ugotovitvami, ki kažejo, kako pomemben je proces predelave in žalovanja po zaključku partnerske zveze tako za bivša zakonca kot tudi za njune otroke.  Po pomoč pa se obračajo tudi tisti, ki zgolj  želijo bolje spoznati sebe, spremeniti svojo samopodobo ali  dobiti usmeritev, kako in kam naprej. 

Ne le delovne izkušnje, ampak tudi vsa raznovrstna usposabljanja in strokovne/znanstvene reference prinašajo celosten in poglobljen pristop k terapevtskemu delu. 

Svojo 22-letno profesionalno pot je začela v izobraževanju odraslih, kot organizatorica in izvajalka različnih programov,  nato je v 20-letnem delovanju preko različnih organizacij pripravljala in izvajala različna predavanja in delavnice za starše (šole za starše, predavanja po šolah, skupine za starše …),  za bodoče starše (različni programi priprav na starševstvo), za ločene (skupina za ločene), za partnerje in druge ciljne skupine po celi Sloveniji.  Vodila je različne obsežne programe in projekte, ki so jih sofinancirala različna ministrstva in občine, tako psihoterapevtske in svetovalne programe  kot  izobraževalne in preventivne projekte za vse generacije. Sodelovala je s številnimi različnimi institucijami (vrtci, šole, zdravstveni domovi, društva…)

Objavljenih ima preko 300 člankov v različnih poljubnih revijah in časopisih  ter v strokovni in znanstveni literaturi, z njo je opravljenih nekaj intervjujev, aktivno je sodelovala z različnimi mediji.  Je urednica knjige Živeti in ljubiti po ločitvi.

S svojimi prispevki je aktivna na kongresih in konferencah, tudi v mednarodnem prostoru. Več na SICRIS.si.

Od leta 2013 občasno izvaja predavanja na programu Zakonski in družinski študiji na Teološki fakulteti (v Ljubljani in Mariboru) in v programu Izpopolnjevanje za zakonskega in družinskega terapevta ter na Karitativnem izpopolnjevanju.  Leta 2017 je bila izvoljena v docentko in trenutno izvaja predmet Supervizija dela z zakonci in družinami na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Filozofski  fakulteti Univerze v Ljubljani je od  leta 2018 do 2021 poučevala  predmet Andragoško svetovalno delo. 

Od leta 2014 do 2017 je bila  raziskovalka v programu “Proces soočanja z ločitvijo in relacijsko družinska terapija” , od 2018- 2021 pri projektu “Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija”, od leta 2020-2023 pa je v  raziskovalnem projektu Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija”,   ki so potekali  na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

Trenutno izvaja individualno, partnersko in družinsko psihoterapijo v svojem zavodu in je vodja programa  v Društvu Srečanje.  

 

Opravljena ima številna usposabljanja in izobraževanja, tudi v tujini,  izpostavljene so le nekatere:

doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Oddelek za andragogiko in pedagogiko)

– specializacijo zakonski in družinski terapevt je zaključila na Teološki fakulteti v Ljubljani (Univerza v Ljubljani)

– pridobljeno ima licenco “zakonski in družinski terapevt”, ki jo podeljuje Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije,

– pridobljeno ima licenco “učitelj”, ki jo podeljuje Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije,

– je družinski mediator (opravljeno ustrezno usposabljanje)

– je docentka na Teološki fakulteti  v Ljubljani 

predavateljica  višje strokovne šole v programu Organizator socialne mreže

– opravljen ima strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanje

– opravljen ima strokovni izpit iz socialnega varstva

 – je aktivna članica različnih društev (npr. Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 2007-2011 nadzorni odbor, 2014 – izvršilni odbor, 2013- znanstveni odbor, 2017-strokovni odbor) in sodeluje z različnimi zavodi in društvi

 

Deluje v skladu s strokovnimi usmeritvami in večletnimi izkušnjami, pri tem pa upošteva Etični kodeks na področju socialnega varstva in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.