Psihoterapija - Novo mesto 031-751-255

natasa@psihoterapija-novomesto.eu

Dogodki

Aktivna udeležba na znanstvenih in strokovnih konferencah

 1. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Terapevtsko delo s spolno zlorabljenimi odraslimi. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2019, str. 22.
 2. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Nasilje v otroštvu in zasvojenost s prepovedanimi drogami. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2019, str. 27-28.
 3. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Iz travme v odvisnost od prepovedanih drog : predavanje na strokovnem srečanju ob Svetovnem dnevu zdravja “Skupaj proti zasvojenosti”, Novo mesto, 5. apr. 2019. 2019.
 4. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Terapevtsko, svetovalno in izobraževalno delo z otroki in mladostniki ob ločitvi staršev. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : [zbornik povzetkov in člankov]. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2017, str. 8.
 5. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvene stiske otrok ob ločitvi staršev. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : [zbornik povzetkov in člankov]. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2017, str. 24.
 6. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Vloga terapevtskih, svetovalnih in izobraževalnih programov pri soočanju z ločitvijo : prispevek na mednarodni konferenci Soočanje z ločitvijo: teorija, terapevtska praksa in raziskovanje, Ljubljana, 7. april 2017.
 7. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Izzivi starševstva po ločitvi : predavanje na 1. vseslovenskem srečanju razvezanih v Cerkvi “Življenje po ločitvi”, Ljubljana, 21. oktober 2017
 8. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Relational family therapy with divorcing parents in terms of autonomy and belonging. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske, 2016, str. 113.
 9. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Negative emotional, social and economic consequences of divorce in Slovenia : a qualitateve study:presentation at The International Journal of Arts and Sciences, annual academic conference at FHWien University of Applied Sciences of WKW, from 17 to 21 April 2016.
 10. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Šolsko svetovalno delo pri pomoči otroku po razpadu družine : predavanje na strokovnem posvetu šolskih in svetovalnih delavcev Šolski svetovalni delavec med šolo, starši in zunanjimi institucijami, 16. 5. 2016, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
 11. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Terapevtske usmeritve za delo s starši ob ločitvi: študija primera. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2016], str. 24.
 12. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Divorce as relational trauma and relational family therapy. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske, 2016, str. 58.
 13. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Nasilni odnosi in ločitev staršev iz perspektive odraslih otrok. V: GANC, Damijan (ur.). Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji : zbornik povzetkov in člankov. [Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2016], str. 25.
 14. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvene stiske otrok ob soočanju z ločitvijo in odvisnostjo od drog. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja (ur.). Zbornik predavanj, (Odvisnosti, Supl., 2016, 16, 1). Ljubljana: Prohealth, 2016, str. 25.
 15. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Stress emotivo e povertà dopo il divorzio = Emotional distress and poverty after divorce. V: Congresso internazionale Sistemi sociali e sistemi familiari tra crisi e sviluppo : l’approccio sistemico alle povertà : 16 e … 17 ottobre 2015 … Milano = International Congress Social Systems and Family Systems between Crisis and Development : the systemic approach to the poverties : Milan, October 16-17, 2015. [Milano?: s. n., 2015], str. [31-32].
 16. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Education for families in the transition of divorce : lecture at International Scientific Conference Pedagogy and Theology for the Future of Europe, Krakow, 20th Nov. 2015.
 17. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Emotional turbulence and coping with divorce : a relational family therapy approach : lecture at the conference Psychoanalysis, Culture and Society, London, 20th June 2015.
 18. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. How society can help children, families and individuals cope with divorce : lecture at International Scientific Conference The Family and Education, Tarnów, 21st Oct. 2015.
 19. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Delo z nepopolnimi družinami (ločenimi, ponovno poročenimi, izvenzakonske skupnosti, samohranilke itd.) : predavanje na pastoralnem tečaju, Novo mesto, 10. sep. 2015.
 20. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Posledice ločitve na razvoj otrok in odraslih : predavanje na znanstvenem posvetu Relacijska družinska terapija pri delu z ločenimi, Ljubljana, Teološka fakulteta, 9. dec. 2014.
 21. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Emotional changes after divorce for women. V: Faces of women : in search of positive prospects. Kraków: [s. n.], 2014, f. [4].
 22. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Vzroki in posledice ločitve za odrasle = Causes and consequences of divorce for adults. V: JAKOB, Sabina (ur.), HORVAT, Tadeja (ur.), BRCAR, Franc. Družina in šola pred skupnimi izzivi : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec, 2015, str. 192-204.
 23. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Izkušnja prehoda v starševstvo in razpad partnerskega odnosa. V: GANC, Damijan (ur.). Kvaliteta (so)bivanja : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2015], str. 121-136.
 24. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Robert. Starševstvo, konflikti in ločitev. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2015, 5. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society – IS 2015, October 5th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume B, 18. Mednarodna multikonferenca Informacijska družba – IS 2015, Ljubljana, 6. oktober 2015. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2015, str. 57-61.
 25. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Tveganje za ločitev : zakaj partnerski odnosi razpadejo?. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center, 2015, str. 415-422.
 26. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Vloga preventivnih aktivnosti v šoli kot pomoč otrokom v procesu ločitve staršev. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 24.
 27. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Vloga družbe pri pomoči otrokom ob ločitvi staršev. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2014, 6. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society – IS 2014, October 6th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014, str. 52-56.
 28. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Aplikacija ugotovitev o spremembah v partnerskem odnosu na prehodu v starševstvo v psihoterapevtsko prakso. V: GANC, Damijan (ur.), CVETEK, Robert (ur.). Inovativna družinska terapija. [S. n.: s. l., 2011?], str. 19. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, GOSTEČNIK, Christian. Different models of supervision : implications for relational family therapy model. V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2014], str. 33
 29. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Robert. Tehnike spodbujanja profesionalnega razvoja supervizanta. V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2014], str. 46.
 30. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Transition to parenthood : a qualitative study using the theory of transformative learning. V: ALHADEFF-JONES, Michel (ur.), KOKKOS, Alexis (ur.). Transformative learning in time of crisis : individual and collective challenges : the proceedings of the International Transformative Learning Conference in Europe [and] 9th International Conference on Transformative Learning, May 28th-29th 2011, Pre-conference May 27th 2011, Post-conference May 30th 2011, Athens, Greece. Athens: [s. n.], 2011, str. 40.
 31. KREŠ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Analiza primerov terapevtskega procesa z istospolno usmerjeno in enostarševsko družino, ki želi posvojiti otroka. V: CVETEK, Robert (ur.). Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2010, str. 13.
 32. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, KREŠ, Barbara. Analiza primera partnerjev s težavami v spolnosti. V: CVETEK, Robert (ur.). Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2010, str. 23.

Objavljeni članki, poglavja v monografijah:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210505_140515_36724.html